23 มกราคม 2562 ราชบุรีฝุ่นละอองยังหนัก เรียกประชุมหาแนวทางลดปัญหา-แนะปชช.ใส่หน้ากาก

ที่มา: https://www.naewna.com/local/390608

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้รายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ของกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 วันที่ 22 มกราคม 2562 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 มีค่า 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) และค่าดัชนีคุณภาพ AQI มีค่า 162 อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน พบว่าสภาพอากาศปิดทำให้อากาศค้างอยู่กับที่ จากการพยากรณ์อากาศจะมีความกดอากาศสูงเข้ามา ส่งผลให้อากาศมีความชื้น ฝุ่นจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วง 2 – 3 วัน ควรงดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือหากต้องการออกนอกบ้านควรสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ของจังหวัดราชบุรี ยังคงอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยโรคปอด และผู้ที่ทำงานที่โล่งแจ้ง แนะให้สวมหน้ากากเพื่อเป็นการป้องกันดูแลสุขภาพในระยะนี้ แต่ประชาชนทั่วไปที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง หากต้องออกไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยการใส่หน้ากาก เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เพื่อไม่ให้มีผลต่อสุขภาพระยะยาว ทั้งนี้ทางจังหวัดราชบุรี ได้ประชุมและติดตามสถานการณ์เป็นประจำวัน โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการประกาศได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี หรือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 นายวีรัส ได้ประสานงานกับเทศบาลเมืองราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ปภ. ขนส่ง กรมอุตุนิยมวิทยา และนายอำเภอ ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณถนนสี่แยกเพชรเกษม – ปากท่อ ซึ่งเป็นจุดที่มีการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนเพชรเกษม โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี และจะมีการขยายทางจาก 4 เลน เป็น 8 เลน จึงทำให้เกิดฝุ่นละอองเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นจุดที่มีการจราจรหนาแน่นและพบการเผาตอซังอ้อยและเผากะลามะพร้าว ทำให้เกิดควันพิษเป็นจำนวนมาก โดยกำหนดแนวทางการแก้ไขไว้
1. กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบหรือเกิดการเจ็บป่วย ต้องมีการรายงานไปยังจังหวัดเพื่อจัดสรรหน้ากาก N 95 ซึ่งมีจำนวนจำกัด เนื่องจากขณะนี้ขาดตลาด และหามาตรการในการรักษาและป้องกัน 2. เร่งรัดในการก่อสร้างให้เสร็จเร็วขึ้น 3. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลเรื่องการจราจร รณรงค์การใช้รถมิให้สร้างควันดำ โดยจะขอความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดในการนำเครื่องตรวจวัดควันดำมาดำเนินการ หากมีปริมาณมากเกินที่กฎหมายกำหนดจะได้สั่งให้ปรับปรุงหรือหยุดใช้รถทันที เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพของประชาชนให้ได้มากที่สุด มาตรวจวัดควันรถบรรทุกต่างๆด้วย พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เร่งคืนพื้นที่ผิวจราจร ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง จากการรายงานของผู้สื่อข่าวที่ออกตะเวนสำรวจในพื้นที่ต่างๆ ยังคงพบว่าประชาชนยังมีการเผาขยะ ซางอ้อย ยางรถยนต์ และกิ่งไม้จำนวนมาก ทำให้มีกลุ่มควันลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ขณะที่รถยนต์บรรทุกยังคงปล่อยควันดำจากท่อไอเสียในขณะวิ่งด้วย ส่วนในช่วงค่ำโรงโอ่งที่อยู่ในพื้นที่เมืองราชบุรียังมีการเผาเชื้อฟืนมีกลุ่มควันฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ